El Partit Popular i Ciutadans presenten pròrrogues al termini d’esmenes

El termini per presentar esmenes a la totalitat del text (la proposta de llei plantejada per Prou) ha estat ampliat a petició del Partit Popular de Catalunya i del grup mixt (Ciutadans).
De bon principi el termini hauria hagut de finalitzar el passat 28 d’octubre, però aquests partits, amb la intenció d’allargar l’inevitable, han presentat tres pròrrogues que posposen la data fins l’11 de novembre.

Després d’aquesta data, aquests partits ja no podran presentar més esmenes, així que no prorrogaran més el termini. Per tant, el dia 11 de novembre s’inicia el procés pel qual els representants de cada partit hauran de triar la data de la votació tenint en compte el calendari de plens i votacions.

Les intencions de vot són una incògnita per part de la majoria de partits, llevat d’ERC i ICV que han donat el seu suport explícit a la proposta.

Així doncs, els partits que decidiran definitivament si s’aboleixen les curses de braus a Catalunya són el PSC i CiU. Ni l’un ni l’altre no han manifestat la seva intenció de vot, però sembla més que probable que donaran llibertat de vot.
D’aquesta manera, si més no, com a mínim, cada diputat votarà conforme als seus principis personals i la pròpia ètica, no supeditada a la del partit.