Carta de Dr. Kenneth Shapiro i 273 científics, catedràtics i experts

Ann Arbor, Michigan, Eminents científics internacionals, un total de 273, demanen a Catalunya l’abolició de les cursesDes que va començar el procés legislatiu per a l’abolició de les curses de toros a Catalunya, proposta per una Iniciativa Legislativa Popular, a finals de l’any 2008, els Diputats catalans van anar rebent un continu degoteig de cartes i manifests en favor de l’abolició de les curses de toros en aquesta Comunitat.

Si bé els abolicionistes sempre van comptar amb un major suport del món de les ciències, ara aquesta actitud es referma definitivament: eminències mundials del terreny científic, acadèmics i investigadors en el camp de la violència, firmen i envien un manifest per demanar el final de les curses, i per advertir sobre els efectes negatius que aquests espectacles podrien ocasionar a la societat, i sobretot en l’educació de les noves generacions. Són 273 personalitats destacades de 16 països, investigadors, catedràtics, i professionals del dret recorden al Parlament de Catalunya que la ciència ha de ser una força inspiradora de les Lleis i Normatives, i que no pot passar-se per alt la violència que hi ha en una cursa “com és obvi, la violència és violència, sigui cual sigui la víctima”, argumenten.

Segons declaren a la seva carta, “el maltractament als animals és un assumpte molt seriós i preocupant que afecta la societat i les repercussions del qual són molt significatives per al benestar de les persones. Cada vegada és més evident que un món que consent el maltractament als animals és un món menys segur per als éssers humans. ”

A la seva carta, els signants manifesten que estudis “demostren que el simple fet de ser testimoni del maltractament als animals perpetua el cicle de la violència a través de la insensibilització i de la imitació. Els joves que presenciïn maltractament animal de manera reiterada podrien ser més vulnerables a ‘aprendre’ a usar la violència en les seves relacions personals” declaren sobre això. “En qualitat d’investigadors científics, psicòlegs, sociòlegs, criminòlegs i professionals dels serveis legals, estem preocupats per la contribució que el maltractament als animals suposa al problema de la violència contra els éssers humans (…) En conseqüència, la prudència i la precaució exigirien iniciatives legals que tinguessin en compte l’esmentat vincle. ”

“Centrant-nos ara en les curses de braus: les societats difereixen, tant per costum com per llei, en el que entenen (o han entès en el passat) per maltractament d’animals. Les curses de braus són una de les nombroses pràctiques que cada vegada estan sent més debatudes i qüestionades en països i regions en les quals van gaudir en el seu moment de certa popularitat”

Distingits membres del Parlament de Catalunya:

Hem tingut coneixement que el Parlament està considerant una iniciativa legislativa popular que modificaria i milloraria un article de la Llei de Protecció Animal a Catalunya.

Els escrivim a Vostès respectuosament amb l’esperança que els nostres comentaris els siguin d’utilitat durant la deliberació d’aquesta important decisió. En qualitat d’investigadors científics, psicòlegs, sociòlegs, criminòlegs i professionals dels serveis legals i assistencials, estem preocupats pel fet que el maltractament animal contribueixi als problemes de violència contra les persones.

Un important conjunt d’investigacions ha demostrat que el maltractament animal està estretament associat amb la violència de gènere, el maltractament a menors i altres formes de violència interpersonal, les quals la societat està especialment interessada en prevenir. Així doncs, la prudència i la precaució recomanaria l’adopció de mesures legislatives que tinguessin en compte aquest vincle.

Aquells que maltracten els animals són més propensos a actuar de forma violenta contra les persones i a cometre delictes comuns. Un ampli estudi (Arluke et. al., Journal of Interpersonal Violence, 1999) ha mostrat que els maltractadors d’animals tenen cinc vegades més de probabilitat de cometre delictes violents com l’agressió física, la violació i l’assassinat; quatre vegades més de cometre delictes contra la propietat; i tres vegades més de cometre delictes relacionats amb les drogues. Estudis també mostren que existeix un vincle especialment estret entre el maltractament animal i la violència domèstica. Aquells que són violents amb els animals, amb més probabilitat també ho poden ser envers la seva parella o fills.

Òbviament, la violència és violència, independentment de qui sigui la víctima, i aquells que recorren a la violència en el seu tracte amb els animals molt probablement també ho facin amb les persones. Ja sigui contra els animals o contra les persones, el maltractador recorre sistemàticament a la força i al poder de la violència per dominar i controlar a altres.

El què potser alguns de Vostès no saben és que, a més a més de l’evident relació existent entre el maltractament animal i la violència interpersonal, presenciar directament aquest maltractament cap animals pot portar a que, en el futur, el qui ho presencia desenvolupi conductes agressives contra les persones. Investigacions recents han revelat que simplement el fet de presenciar maltractaments animals perpetua el cicle de violència mitjançant la insensibilització i la imitació comportamental. Especialment la gent jove que és testimoni de maltractaments a animals, de forma continuada, podria aprendre a utilitzar la violència en les seves relacions personals.

Donat el gran nombre d’evidències que relaciona el maltractament animal amb la violència cap a les persones, molts governs han pres mesures per tal d’endurir les lleis de protecció dels animal, i en diversos països els organismes d’ordre públic i estatals ja han aprovat polítiques basades en aquestes conclusions. Per exemple, moltes jurisdiccions dels Estats Units han implementat sistemes d’intercanvi de dades i formació entre els serveis socials i organitzacions de benestar animal. També la FBI utilitza dades sobre casos de maltractament animal per buscar i identificar als delinqüents violents. Als treballadors socials se’ls ha ensenyat la necessitat de denunciar els casos de maltractament animal, i agents de policia s’han entrenat per a reconèixer signes de violència infantil i de gènere quan investiguen casos de maltractament animal.

Recentment, els serveis de protecció infantil, les cases d’acollida per a dones maltractades i les prefectures de policia local han començat a col·laborar amb veterinaris i entitats que treballen amb animals i els informes sobre maltractament animal s’estan utilitzant com a indicadors de llars on potser els menors i les dones siguin víctimes de la violència.

Si ens centrem en la pràctica de les curses de braus, les societats difereixen, ja sigui per costum o per llei, en el què entenen o han entès en el passat per maltractament animal. Les curses de braus són una de les moltes pràctiques que són cada vegada mes debatudes i qüestionades en països i regions on al seu temps varen ser populars.

Des del nostre punt de vista, les curses de braus comparteixen, sens dubte, les principals característiques d’aquelles formes de maltractament animal que s’han associat a la violència cap als humans. La força, el poder, la dominació i el control són tots components de les curses de braus. La gravetat del dany ocasionat als animals també és una variable important en aquesta relació. Ferir lentament i ritualment als braus culminant amb la seva mort és comparable als casos mes més greus i atroços de maltractament.

Estem especialment preocupats en l’impacte que puguin tenir les curses de braus en els testimonis. Els joves que veuen com els braus són malferits, una i una altra vegada, fins la seva mort, davant d’un públic entusiasta, son impressionables i aptes a aprendre que és acceptable exercir violentament poder i domini a criatures vivents vulnerables, ja siguin animals o persones vulnerables.

Encara que no tots aquells involucrats en maltractament animal son violents amb les persones, i molta gent que maltracta animals o presencia maltractament animal no esdevenen violents cap a les persones, no es pot desconsiderar la relació entre el maltractament animal i la violència interpersonal. El maltractament animal és un assumpte seriós per a la societat i té una important repercussió en el benestar humà. Es fa cada vegada més evident que un món que no posa entrebancs al maltractament animal és també un món menys segur pels humans. Seria molt recomanable que els legisladors responsables tinguessin en consideració les proves, cada vegada més nombroses, que donen fe del nexe existent entre aquestes dues formes de violència i maltractament.

Com a conclusió, i en vista de la contrastada relació existent entre la violència cap als animals i la violència cap als humans, ens unim com a científics, acadèmics i professionals dels serveis socials d’arreu del món, i amb el merescut respecte, els instem a que donin suport a la iniciativa legislativa popular i aboleixin les curses de braus.

Cordialment,

Kenneth Shapiro, P.h.D. in Clinical Psychology, Editor, Society and Animals Journal

“AVALEN AMB LA SEVA FIRMA AQUESTA CARTA 273 INVESTIGADORS CIENTÍFICS, PSICÒLEGS, CRIMINÒLEGS, PROFESSIONALS DELS SERVEIS LEGALS I PROFESSIONALS DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES”. Veure llista completa AQUI