La Plataforma antitaurina PROU torna a entrar en escena davant l’amenaça del retorn de les curses de braus a Catalunya.

La Plataforma PROU demana allunyar Josep Maria Pelegri dels animals.

* El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, al comandament de Josep Maria Pelegrí, pretén tornar a permetre les curses de braus a Catalunya, avalant espectacles taurins il·lícits organitzats per toreros i ramaders, amb toros portats de Salamanca i altres llocs d’Espanya, activitat que va quedar taxativament prohibida pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010. Els toros podrien tornar a Catalunya, i Catalunya quedaria molt mal parada davant l’opinió pública internacional.
* La plataforma civil que va aconseguir abolir les curses de braus a Catalunya exigeix de forma immediata la dimissió o destitució de Josep Maria Pelegrí, o bé la transferència de les competències en matèria de protecció d’animals a un altre departament de la Generalitat de Catalunya.
* La Plataforma, que havia quedat dissolta després de la victòria de 2010, torna a re-convocar a totes les seves forces socials per “lluitar contra l’amenaça interna”.
* Preparen un extens informe sobre allò que consideren “la pitjor gestió ambiental i de protecció animals de la història de Catalunya”. Compten amb el suport institucional de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, de diverses organitzacions ecologistes, el propi moviment animalista, i inclús de sectors crítics amb la gestió del conseller dintre de la pròpia coalició nacionalista.
* Començaran accions socials, polítiques, però sobretot jurídiques.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, al comandament de Josep Maria Pelegrí, pretén tornar a permetre les curses de braus a Catalunya, fent cas omís de la decisió presa pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010, després d’una Iniciativa Legislativa Popular.

El dijous dia 25 d’abril, la Plataforma PROU interposarà recurs contenciós administratiu contra la Resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 20/2/2013, mitjançant la qual “Es desestima el recurs d’alçada contra la resolució de 10/12/2012 del director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, per la qual es va acordar no incoar expedient sancionador i ordenar l’arxiu de les actuacions realitzades en relació amb la denúncia presentada per la celebració d’espectacles taurins, amb toros de lídia, en una finca de Tarragona al terme municipal d’Alfara de Carles”.

Els espectacles taurins consisteixen en torejar els toros de lídia per permetre decidir el destí de l’animal (bé la plaça de toros o bé a l’escorxador) en un espectacle públic destinat a turistes. És el que s’anomena “la tienta” i es una activitat implícita a les curses de braus. Aquesta activitat prohibida, que té una durada de 20-25 minuts per toro, consisteix en comprovar “la bravura” de l’animal mitjançant la utilització de “capa i muleta”. Durant aquests minuts també s’utilitzen banderilles de fusta, que s’han dissenyat expressament, que es deixen caure sobre l’animal i es realitzant acrobàcies; tot això, dut a terme públicament per toreros professionals  i en una plaça de toros. Aquests espectacles taurins il·legals, que van dirigits a turistes majoritàriament russos, es realitzen des del juliol de 2012 de forma ininterrompuda i tenen vocació de seguiment mentre no siguin clausurades per un jutge, atès que el Govern es nega a fer-ho. Així s’ha pronunciat el Departament d’Agricultura, així com el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, garantint la seva continuació per la font d’ingressos que suposen pel territori.

Es tracta d’un espectacle taurí clandestí (sense autorització ni presència d’ambulància ni de servei mèdic ni d’assistència de veterinari -segons acta dels mossos d’esquadra-), però amb el vistiplau del Departament d’Agricultura, promogut i realitzat pels ramaders i toreros, en un intent de mantenir el negoci taurí a Catalunya d’unes quantes persones, burlant-se de les institucions democràtiques de Catalunya que van prohibir les corrides de toros “convencionals” i qualsevol modalitat d’espectacle taurí mitjançant la Llei 28/2010, de 3 d’agost, que va entrar en vigor l’ 1/1/2012.

Declaracions:

“Tindrem que guanyar als jutjats allò que ja hem guanyat al Parlament”, Anna Mulà, advocada de Plataforma PROU.

“Aquesta decisió no s’ajusta ni al dret ni a l’ètica, i no hi haurà cap pas enrere en cap dels dos sentits”, Magda Oranic, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, membre de la Plataforma PROU.

“Hem llançat una petició online a Change-org contra el conseller Pelegrí demanant una ordre d’allunyament polític dels animals”, afirma Leonardo Anselmi, portaveu i enllaç polític de la Plataforma, i conclou que “donat el prestigi internacional que amb justícia hem guanyat el poble català quant al tracte als animals, el conseller Pelegrí no solament és dolent pels animals, també ho és per Catalunya”.

> SIGNA AQUÍ per la DESTITUCIÓ de Josep Maria Pelegrí: Evitem que tornin les corrides de toros a Catalunya