El pleno de los diputados hará, en la última sesión del año, el debate sobre la totalidad de la ILP

parlamento_catalunya_ilpLa mesa y la junta de portavoces ha fijado el orden del día del último pleno de este año, que será los días 16, 17 i 18 y que incluirá el debate final de seis proyectos de ley, entre los cuales está el de presupuestos de la Generalitat para 2010, el de medidas fiscales y financieras y el del Síndic de Greuges. El pleno también debatirá sobre si continúa el trámite de dos proyectos de ley y tres proposiciones de ley, entre los cuales está la iniciativa legislativa popular (ILP) que propone la abolición de las corridas de toros en Catalunya.

El ple començarà a les deu del matí del dimecres 16 i continuarà dijous i divendres en reunions de matí i tarda.
En aquest ple es farà lectura d’una declaració institucional signada per tots els grups parlamentaris de suport a la líder sahrauí Aminetu Haidar, en què es reclama al govern del Marroc que l’admeti en territori sahrauí “sense condicions”.

Els projectes de llei que arriben al debat final per ser aprovats són: el de pressupostos de la Generalitat per al 2010, el de mesures fiscals i financeres, el de regulació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, el d’ordenació sostenible de la pesca continental, el del Síndic de Greuges i el de concessió d’un crèdit extraordinari i d’un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, que es tramitarà en lectura única.

Les iniciatives legislatives que arriben al ple per fer el debat de totalitat i decidir si es continuen tramitant són dos projectes de llei: el de l’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya i el de bases per a la delegació en el govern per a l’adequació de normes amb rang de llei a la directiva europea relativa als serveis en el mercat interior; i tres proposicions de llei: la ILP per modificar la llei de protecció dels animals per prohibir les curses de toros, impulsada per la Plataforma Prou i amb l’aval de més de 180.000 signatures, la de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació, presentada per CiU, i la de modificació de l’article 2 de la llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.

Queda menys d’una setmana per a que arribi el moment de decidir si la ILP prospera i se li otorga la possibilitat de ser votada.

La votació es podrà seguir en directe des del web del Parlament de Catalunya a www.parlament.cat